Deskundigheid gastouder

U moet in het bezit zijn van een diploma uit de lijst diploma’s gastouderopvang die wettelijk is bepaald. Ook moet u in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Voldoet u niet aan deze eisen, dan hebben uw vraagouders geen recht op kinderopvangtoeslag.

Deskundigheidseisen gastouder

Als het gastouderbureau een aanvraag tot exploitatie voor u als gastouder indient bij de gemeente, moet u aantonen dat u voldoet aan de deskundigheidseisen.

↪ Deskundigheidseisen

 • U moet in het bezit zijn van een diploma uit de diplomalijst voor gastouders die de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen voorschrijft.
 • Ook moet u in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat “Eerste Hulp aan Kinderen” uit het register EHBO-certificaten gastouderopvang van één van deze aanbieders:
 1. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
 2. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
 3. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
 4. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
 5. Eerstehulpverlener van NIKTA;
 6. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
 7. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
 8. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en
 9. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

In de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen staat een overzicht van alle diploma’s die aan de wettelijke eisen voldoen.

Beoordeling Nederlandse diploma’s

Heeft u een diploma van een opleiding die volgens u vergelijkbaar of gelijk is aan de opleidingen die in de Regeling wet kinderopvang staan? Dan kunt u een aanvraag indienen om uw diploma te laten beoordelen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO beslist of uw opleiding aan de wettelijke beroepseisen voldoet.

De aanvraag om uw diploma te laten beoordelen dient u in met een daarvoor bestemd formulier. Het formulier kunt u downloaden van DUO.nl. Het ingevulde formulier stuurt u op, met een kopie van uw diploma en het gevolgde onderwijsprogramma (curriculum). Tegen een afwijzing van uw aanvraag door DUO kunt u bezwaar maken.

Met een goedkeuring van DUO kunt u zich (via het gastouderbureau) laten inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP).

Beoordeling Europese diploma’s

U kunt uw buitenlandse diploma laten beoordelen op de opleidingseisen die gelden voor gastouders. Het gaat om gastouders met een diploma behaald in de Europese Unie (EU), de overige landen van de Europese Economische Ruimte (EER, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) of Zwitserland. U vraagt de beoordeling aan bij DUO. DUO kijkt of uw diploma gelijkwaardig is aan een van de aangewezen diploma’s uit de Regeling Wet Kinderopvang. U heeft minimaal het diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn nodig, als uw diploma niet voldoet.

Heeft u een opleiding gevolgd in een land buiten de EU of EER of Zwitserland, dan moet u het diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn behalen. Dit hoeft weer niet als u in het bezit bent van een aangewezen diploma uit de Regeling Wet Kinderopvang.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

GASTOUDERBUREAU FLEUR

uw gastouderbureau in regio Hoogeveen