Gastouder worden?

Voor wie?

U heeft zelf kinderen, of deze zijn misschien het huis al uit. U bent al eens gastouder geweest, of u vindt u het heel erg leuk om kinderen op te vangen. Bijna iedereen kan gastouder worden en er ook nog aan verdienen: Wordt gastouder voor Gastouderbureau Fleur en wij helpen u met het regelen van de zaken waaraan u moet voldoen om gastouder te worden. Wij als gastouderbureau voldoen aan alle voorwaarden waardoor wij ouders kwalitatief goede gastouderopvang kunnen bieden.

Het aantal op te vangen kinderen

↪ Lees meer...
De groepjes op te vangen kinderen zijn kleiner dan bij een kinderdagverblijf met dagopvang en buitenschoolse opvang.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.

Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

 

Contact tussen ouders

↪ Lees meer...
Heeft u al contact met ouders waarvoor u de gastouderopvang wilt regelen? Dan kunt u bij ons terecht voor het afhandelen van de formaliteiten. Voor de vraagouders is het namelijk verplicht dat de gastouderopvang geregistreerd wordt om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.

U heeft nog geen contact met (vraag)ouders die op zoek zijn naar gastouderopvang, maar het lijkt u heel erg leuk om te doen en u zou graag wat bijverdienen? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Als u zich bij ons aanmeldt gaan wij voor u op zoek naar de juiste vraagouders waarvoor u de gastouderopvang mag verzorgen.

Werkwijze

Gratis bemiddeling

Bij Gastouderbureau Fleur is de bemiddeling tussen vraagouders en gastouders altijd gratis. De vraagouders geven bij ons aan om hoeveel kinderen het gaat, hoeveel uur ze verwachten en wat de ingangsdatum is. Het gemiddelde bedrag voor gastouders ligt tussen de € 4,50 en € 5,50 per uur per kind. Dit bedrag wordt altijd in overleg met u, de vraagouder(s) en ons vastgesteld. Wij factureren maandelijks de kosten voor de opvang aan de vraagouders en verrekenen dit vervolgens aan u door. Hierdoor kunt u zich volledig richten op de opvang en hoeft u zich om de financiële afwikkeling geen zorgen te maken.

De gastopvang kan plaatsvinden bij zowel de vraagouder(s) thuis, de gastouder thuis als in een huis van een andere gastouder. Dit alles wordt in goed overleg afgestemd met beide partijen en daarbij ook contractueel vastgelegd. De beëindiging kan daarentegen op elk moment geschieden.

Gastouderkeuze

↪ Lees meer...
Heeft u zich bij ons aangemeld en nog geen contact met ouders die op zoek zijn naar gastouderopvang? Dan gaan wij voor u op zoek. Vraagouders geven aan ons het aantal kinderen, de opvanguren , ingangsdatum en gastouder wensen door. Aan de hand hiervan zoeken wij naar de juiste gastouder. Zodra deze gevonden is wordt er een bemiddeling aangegaan tussen (vraag)ouders en geregistreerde gastouder.

Wij zorgen voor de bemiddeling en administratieve handelingen van beide partijen zodat, de vraagouder zich kan richten op zijn of haar kinderen en de gastouder zich volledig kan richten op de opvang. Wilt u gastouder worden? Neem dan contact met ons op via de mail of vul het inschrijfformulier voor gastouders in.

 

Kennismaking & huisbezoek

↪ Lees meer...
Nadat een overeenkomst is aangegaan tussen beide partijen, maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek/huisbezoek. De opvang wordt uitvoerig met betrokkenen besproken en er worden afspraken gemaakt. Van de woning waar de opvang plaatsvindt, wordt een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI V&G) gemaakt door Gastouderbureau Fleur.

De gastouder moet eerst in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vermeld staan voor de opvang kan beginnen en de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd! De vraagouder heeft het unieke nummer van de gastouder in combinatie met de opvanglocatie nodig en het registratienummer van Gastouderbureau Fleur.

 

Controle & evaluatie

↪ Lees meer...
Wanneer alle nodige formulieren ingevuld en ondertekend zijn kan de opvang beginnen. De opvanglocatie wordt minimaal 2x per jaar bezocht en de opvang wordt tussentijds geëvalueerd.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

GASTOUDERBUREAU FLEUR

uw gastouderbureau in regio Hoogeveen