Kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te ontvangen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Dit geldt voor zowel de gastouders, vraagouders als het gastouderbureau.

Gastouderbureau Fleur

Als u de kinderopvang via ons regelt bent u verzekerd dat zowel gastouder als het gastouderbureau aan deze voorwaarden voldoen! Zo kunnen wij de volgende zaken garanderen welke noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van de toeslag:

 • Wij hanteren een zorgvuldige gastouderselectie. Door deze selectie kennen wij alle gastouders en kunnen zo een kwalitatief  veilige opvang garanderen. Met de gastouder en met ons sluit u altijd een contract voor geregistreerde kinderopvang. Dit contract is verplicht voor uw toeslag aanvraag.
 • Wij als gastouderbureau staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit is een andere vereiste als u toeslag wilt aanvragen.

Vraagouders

Daarnaast moet u zelf ook aan een aantal voorwaarden voldoen zoals een eigen bijdrage in de kosten. Ook moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning. U heeft een baan of volgt een opleiding of een inburgeringscursus. Alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Via de website van de Belastingdienst kunt u ook een proefberekening maken om te kijken of u voor toeslag in aanmerking komt.

Voorbeeldberekeningen kinderopvangtoeslag

Op basis van het inkomen van de ouders berekent de belastingdienst de hoogte van de kinderopvangtoeslag (een bijdrage in de kosten voor de opvang van uw kind(eren). Het verschil tussen de kinderopvangtoeslag en de totale kosten kinderopvang (bestaande uit het uurtarief gastouder en bemiddelingskosten) dienen de ouders zelf te betalen. Dit zijn dus de werkelijke kosten voor u als ouder.

Kosten bij 1 dag opvang per week van 9 uren.

Jaarinkomen tot € 21.000 1ste kind 2de kind
Uren per maand 38 38
Uurtarief (gastouder- & bureaukosten) € 5,75 € 5,75
Maandprijs € 218,50 € 218,50
Tegemoetkoming belastingdienst – € 195,08 – € 197,17
Maandelijkse netto kosten
Dit kost het u werkelijk per maand
€ 23,42 € 21,33

 

Jaarinkomen tot € 40.000 1ste kind 2de kind
Uren per maand 38 38
Uurtarief (gastouder- & bureaukosten) € 5,75 € 5,75
Maandprijs € 218,50 € 218,50
Tegemoetkoming belastingdienst – € 168,44 – € 197,17
Maandelijkse netto kosten
Dit kost het u werkelijk per maand
€ 50,06 € 21,33

 

Jaarinkomen tot € 60.000 1ste kind 2de kind
Uren per maand 38 38
Uurtarief (gastouder- & bureaukosten) € 5,75 € 5,75
Maandprijs € 218,50 € 218,50
Tegemoetkoming belastingdienst – € 141,80 – € 193,19
Maandelijkse netto kosten
Dit kost het u werkelijk per maand
€ 76,70 € 25,31

 

Toelichting

 • De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximum tarief voor gastouderopvang van 5,52 per uur.
 • Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een voorbeeldberekening om een indicatie te geven wat kinderopvang u werkelijk kan kosten.
 • We geven het advies om uw eigen situatie door middel van een proefberekening op de website van de belastingdienst te bekijken en na te rekenen.

 •  

  Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

  GASTOUDERBUREAU FLEUR

  uw gastouderbureau in regio Hoogeveen