Op zoek naar gastouderopvang?

Voor wie?

Bent u als ouder(s) op zoek naar gastouderopvang? Zoekt u naar een privésfeer in plaats van een kinderdagverblijf met dagopvang en buitenschoolse opvang? Wilt u dat uw kind wordt opgevangen in het huis van de gastouder, bij u (de vraagouder) thuis of misschien bij een andere vraagouder? Dan is gastouderopvang precies hetgeen wat u zoekt voor uw kind(eren)!

Deze opvang, in een vertrouwde huiselijke omgeving, geeft rust. Uw kind heeft te maken met één persoon en is het gemakkelijk een vertrouwensband te kweken.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij een gastouder worden minder kinderen opgevangen dan in een kinderopvanginstelling. De gastouder heeft meer tijd en persoonlijke aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en talenten van uw kind.

Het aantal op te vangen kinderen

De groepjes op te vangen kinderen zijn kleiner dan bij een kinderdagverblijf met dagopvang en buitenschoolse opvang... ↪
De groepjes op te vangen kinderen zijn kleiner dan bij een kinderdagverblijf met dagopvang en buitenschoolse opvang.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.

Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Werkwijze

Vrijblijvende aanvraag

U kunt bij ons een vrijblijvende offerte aanvragen voor gastouderopvang. U geeft aan om hoeveel kinderen het gaat, hoeveel opvanguren u per kind verwacht en wat de ingangsdatum is. Wij maken aan de hand hiervan een berekening en zo kunt u precies zien wat u aan opvang, bureaukosten en aan de gastouder betaalt. De meeste gastouders vragen tussen de €4,50 en €5,50 per uur per kind, maar u kunt dit met ons en de gastouder overleggen.

Aan Gastouderbureau Fleur betaalt u bureaukosten bij het tot stand komen van een contract. Het inschrijven is bij ons gratis!

Bureaukosten voor 1 kind

De bureaukosten bij 1 kind zijn €0,75 per uur. Met per maand als ondergrens een minimumbedrag van €25 als bovengrens een maximumbedrag van €45.

Bureaukosten voor 2 kinderen

Bij 2 kinderen betaalt u ook €0,75 per uur per kind. Met een minimumbedrag van €25 en een maximumbedrag van €37,50 per kind per maand.

Bureaukosten voor 3 of meer kinderen

Bij drie of meer kinderen betaalt u ook €0,75 per uur per kind. Met een minimumbedrag van €25 en een maximumbedrag van €27,50 per kind per maand.

De bureaukosten en de kosten voor de gastouder worden meegenomen in de offerte.

Kinderopvangtoeslag

↪ Lees meer...
Met o.a. de gegevens uit de offerte kunt u op de website van de Belastingdienst vrijblijvend een proefberekening voor de kinder­opvangtoeslag invullen. Dit om te kijken of u in aanmerking komt voor de toeslag en hoe hoog de toeslag is. Komt u in aanmerking voor de toeslag, dan kunt u verder met het proces om een gastouder te vinden.

 

Gastouderkeuze

↪ Lees meer...
Heeft u nog geen gastouder, dan kunnen wij voor u op zoek gaan naar een gastouder. U moet van te voren uw wensen omtrent het zoeken naar een gastouder kenbaar maken. Dit in verband met het regelen van de registratie van de gastouder of het aangaan van een bemiddelingsrelatie met een al geregistreerde gastouder. Heeft u zelf een gastouder en wilt u de formaliteiten via ons gastouderbureau laten lopen, dan geeft u dat aan. In beide situaties neemt u via de mail contact met ons op of u vult het inschrijfformulier voor vraagouders op de website in.

 

Kennismaking & huisbezoek

↪ Lees meer...
Gastouderbureau Fleur neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek/huisbezoek. De opvang wordt uitvoerig met betrokkenen besproken en er worden afspraken gemaakt. Van de woning waar de opvang plaatsvindt, wordt een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI V&G) gemaakt door Gastouderbureau Fleur.

De gastouder moet eerst in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vermeld staan voor de opvang kan beginnen en de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd! U heeft het unieke nummer van de gastouder van uw opvanglocatie nodig en het registratienummer van Gastouderbureau Fleur.

 

Controle & evaluatie

↪ Lees meer...
Wanneer alle nodige formulieren ingevuld en ondertekend zijn kan de opvang beginnen. De opvanglocatie wordt minimaal 2x per jaar bezocht en de opvang wordt tussentijds geëvalueerd.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

GASTOUDERBUREAU FLEUR

uw gastouderbureau in regio Hoogeveen