Oudercommissie Gastouderbureau Fleur

De oudercommissie voor Gastouderbureau Fleur bestaat deze uit:

  • S. v.d. W. (voorzitter) docent in het praktijkonderwijs
  • E.M. (algemeen lid) administratief medewerker
  • C.H. (algemeen lid) medewerker in de farmacie

Deze commissie komt twee tot  drie keer per jaar bij elkaar en behartigt de belangen van de vraagouders.

U mag als ouder actief deelnemen en wij vinden het fijn als u zich voor de functie van oudercommissielid aanmeldt. In de nieuwe Wet Kinderopvang hebben ouders het recht om advies over het pedagogisch beleidsplan uit te brengen.

De overheid stelt het verplicht dat houders van alle vormen van kinderopvang bij één landelijke Geschillencommissie kinderopvang moeten zijn aangesloten. Deze Geschillencommissie behandeld klachten en geschillen tussen ouders en houders. De Geschillencommissie kan bindende uitspraken doen. Echter, voordat een klacht wordt ingediend bij de Geschillencommissie kunnen ouders/oudercommissies, maar ook gastouderbureaus en peuterspeelzalen, terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Klachtenloket Kinderopvang:

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

info@klachtenloket-kinderopvang.nl

0900-1877

Postadres geschillencommissie:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Faxnummer: 070 – 365 8 814