Tarieven

Verdiensten gastouders

De meeste gastouders vragen een bedrag tussen de € 4,50 en € 5,50 per uur per kind. Gastouder en vraagouder kunnen in goed overleg tot een uurbedrag komen.

De dienstverlening van het gastouderbureau aan de gastouder is gratis!

Bureaukosten voor nieuwe vraagouders

De bureaukosten bij 1 kind zijn € 45 per maand.

De bureaukosten bij 2 kinderen en meer kinderen uit één gezin zijn in totaal € 75 per maand.

De bureaukosten worden afhankelijk van het aantal uren per kind naar evenredigheid verdeeld over de kinderen.

De bedragen zijn exclusief opvangkosten. Wij brengen geen annuleringskosten en boetes in rekening!

U betaalt geen inschrijfkosten!

De bureaukosten en de kosten voor de gastouder worden meegenomen in de offerte.

De opzegtermijn voor vraagouders en gastouders is een maand en de opvang kan op elke willekeurige dag van de maand worden opgezegd.

Zo is gastouderopvang voor vraagouders toegankelijk en betaalbaar!