U zoekt een gastouder en hoe gaat het verder?

Werkwijze

Bij het gastouderbureau vraagt u, om een offerte van de te verwachten kosten.

U geeft duidelijk aan om hoeveel opvanguren per kind het gaat. Dat kan een gemiddelde zijn, maar ook de werkelijke uren. Ook geeft u op om hoeveel kinderen het gaat en een mogelijke ingangsdatum van de opvang. Het gastouderbureau maakt voor u een berekening. Zo weet u precies wat het gastouderbureau per uur vraagt voor de opvang van uw kind(eren), aan bureaukosten en welk bedrag er bestemd is voor de gastouder. U mag zelf bepalen wat de gastouder krijgt. De meeste gastouders vragen een bedrag tussen de € 4,50 en € 5,50 per uur per kind.

Met o.a. de gegevens uit de offerte kunt u op de website van de belastingdienst vrijblijvend een proefberekening voor de kinder­opvangtoeslag invullen. Dit om te kijken of u in aanmerking komt voor de toeslag en hoe hoog de toeslag is.

Aan Gastouderbureau Fleur betaalt u bij het tot stand komen van een contract bureaukosten.

De bureaukosten bij 1 kind zijn € 45 per maand.

De bureaukosten bij 2 kinderen en meer kinderen uit één gezin zijn in totaal € 75 per maand.

De bureaukosten worden afhankelijk van het aantal uren per kind naar evenredigheid verdeeld over de kinderen.

U betaalt geen inschrijfkosten!

Deze bedragen zijn exclusief de kosten van de gastouder.

Komt u in aanmerking voor de toeslag, dan kunt u verder met het proces om een gastouder te vinden.

Heeft u nog geen gastouder, dan kunnen wij voor u opzoek gaan naar een gastouder. U moet ruim van te voren uw wensen omtrent het zoeken naar een gastouder kenbaar maken. Dit in verband met het rondmaken van de registratie van de gastouder of het aangaan van een bemiddelingsrelatie van een al geregistreerde gastouder.

Heeft u zelf een gastouder en wilt u de formaliteiten via ons gastouderbureau laten lopen dan geeft u dat aan.

In beide situaties neemt u via de mail contact met ons op of u vult het inschrijfformulier voor vraagouders op de website in.

Gastouderbureau Fleur neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek/huisbezoek.

De opvang wordt uitvoerig met betrokkenen besproken en er worden afspraken gemaakt.

De aanvraag bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag mag u zelf indienen. De duur van de aanvraag kan 8 tot 13 weken zijn!

Van de woning waar de opvang plaatsvindt, wordt er een Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid (RI V&G) gemaakt door Gastouderbureau Fleur.

De gastouder moet eerst in het Landelijk Register Kinderopvang en  Peuterspeelzalen vermeld staan voor de opvang kan beginnen en de kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd! U heeft het unieke nummer van de gastouder van uw opvanglocatie nodig en het registratienummer van Gastouderbureau Fleur.

Wanneer alle nodige formulieren ingevuld en ondertekend zijn kan de opvang beginnen.

De opvanglocatie wordt minimaal 2x per jaar bezocht en de opvang wordt tussentijds geëvalueerd.

Happy friends