Voor wie is gastouderopvang?

Vraagouders & gastouders

Ouders die, in plaats van een kinderdagverblijf met dagopvang en buitenschoolse opvang, kiezen voor gastouderopvang. Uw kind wordt dan opgevangen in het huis van de gastouder, bij u (de vraagouder) thuis of bij een andere vraagouder.

Deze opvang, in een vertrouwde huiselijke omgeving, geeft rust. Uw kind heeft te maken met één persoon en is het makkelijk een vertrouwensband te kweken.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Bij een gastouder worden minder kinderen opgevangen, dan in een kinderopvanginstelling. De gastouder heeft meer tijd en persoonlijke aandacht voor uw kind. Zo kan de gastouder, snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en talenten van uw kind.

Het aantal op te vangen kinderen

De groepjes op te vangen kinderen zijn kleiner.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.

Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.

Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.