Voordelen van gastouderopvang bij Gastouderbureau Fleur

De voordelen

  • Pedagogische adviezen op maat.
  • Het welbevinden van het kind staat centraal.
  • De familie, bv. de grootouders, buren en vrienden mogen uw kind(eren) opvangen mits zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan.
  • U bent door de kinderopvangtoeslag goedkoper uit, dan wanneer u zelf alle opvangkosten betaalt.
  • Er wordt voor veilige, vertrouwde en kindvriendelijk opvang gezorgd. Van de opvanglocatie wordt er een risico-inventarisatie gemaakt die wettelijk verplicht is. In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven welke ondersteuning de gastouder en vraagouder kan krijgen tijdens de opvang.
  • De kinderen kunnen tijdens de opvang in hun eigen buurt spelen met vrienden.
  • Het sociale leven van de kinderen kan gewoon doorgaan. Te denken aan het brengen en halen van de kinderen naar allerlei lessen door de gastouder, mits dit vooraf is afgesproken.
  • De rust in het gezin, als kinderen in hun natuurlijke omgeving worden opgevangen.
  • U betaalt alleen de afgenomen uren bij de gastouder ten opzichte van de opvang bij een kinderopvanginstelling.

gastouderbureau-hoogeveen-5