gastouderbureau-hoogeveen-1

Wat bieden wij?

Het aanbod

 • Online advies over opvoeden door onze praktijk pedagoog.
 • Mogelijkheden om een korte MBO-opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 te volgen bij een Regionaal Opleidingen Centrum.
 • Mogelijkheden om Kinder EHBO-cursus op maat te volgen bij een erkende aanbieder.
 • Workshops over opvoeden en de ontwikkeling van het kind.
 • Mogelijkheid om zitting te nemen in de oudercommissie.
 • De intake, de jaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie op het opvangadres.
 • Aanmelding van de gastouder voor vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) bij de gemeente van de opvanglocatie.
 • Telefonische contactmomenten om de opvangkwaliteit te monitoren.
 • Het hele registratietraject voor de gastouder.
 • U kunt met de gastouder afspraken maken over de begeleiding, verzorging en dagindeling van uw kind. Een gastouder heeft de mogelijkheid om makkelijk in te spelen op uw persoonlijke wensen.

Onze hoekstenen

 • Opvoedingskwaliteit.
 • Rekening houden met levensovertuigingen.
 • Extra zorg voor kinderen die speciaal begeleid moeten worden.
 • Goede contacten met GGD Assen.
 • Wij helpen u als u als ouder in de steekproef van de Belastingdienst valt.
 • Het welbevinden van de klant en het welzijn van het kind¬†gaat boven alles.

GASTOUDERBUREAU FLEUR

uw gastouderbureau in regio Hoogeveen